Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Kvalitetssystem

Syftet med ett kvalitetssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter. När man skapar ett ISO kvalitetssystem beskriver man företagets verksamhet i en kvalitetsmanual och man utgår då från de krav som finns i standarden för det specifika kvalitetssystemet. Den vanligaste standarden för kvalitetssystem är ISO 9001:2008. Standarden beskriver vad som ska ingå i ett kvalitetssystem men inte exakt hur det ska göras. Det är viktigt att anpassa kvalitetssystemet efter det specifika företaget och verksamheten som bedrivs där.

Definition kvalitetssystem

Ett kvalitetssystem är ett system, skapat utifrån de krav som finns i standarden, som ger direktiv och riktlinjer för hur man ska arbeta med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på sina produkter och tjänster.

Kvalitetssystem eller kvalitetsledningssystem

Numera görs det ingen skillnad på vilket uttryck man använder sig av då man i stort menar samma sak. Begreppen har växt ihop och blandas friskt. Dock är det sistnämnda uttrycket det mer korrekta men ordet kvalitetssystem kommer fortsätta leva vidare. Det är både snabbare att uttala och har funnits längre vilket gör att ordet kvalitetssystem är mer förekommande bland vanligt folk i kontrast mot experter inom branschen.​


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg