Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Tjänster som vi erbjuder

Vi erbjuder en rad tjänster för att införa ledningssystem till våra kunder och intressenter. Vårt sätt att införa ledningssystem har utvecklats sedan 1997 och vi har under åren hjälpt ett hundratal företag att certifiera sig.  Vi hjälper även företag att upprätta ledningssystem som sedan skall bli godkända av kommuner och andra myndigheter som t ex Socialstyrelsen och Swedac.

Vår inställning är att våra kunder skall kunna använda sitt ledningssystem för att kunna bli bättre och systematiskt arbeta med förbättringar inom verksamheten. Vi lägger störst fokus på de områden i verksamheten som är till störst nytta för företaget.

De vanligaste standarderna som vi arbetar med är: 

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

AFS 2001:1

SOSFS 2011:9


Men vi arbetar även med andra standarder som t ex ISO 17020:2012 (Släcka tvåor), ISO 16949 och AFS 2001:1.Införa ledningssystem

Vi hjälper företag att införa ledningssystem utefter 4 beprövade metoder. Kontakta oss för mer information eller för att få en offert.

1. Helt koncept

Vi tar fram en företagsanpassad manual till er samtidigt som vi hjälper er att införa ett ledningssystem. Vi hjälper er från början till slut. Vårt koncept innefattar alla viktiga moment som måste genomföras för att man skall kunna certifiera sig. Vi kan t ex även hjälpa till att skriva delar av er manual. Vi hjälper er även att komma igång med förbättringsarbetet och anpassa det efter ert behov och er målsättning. Läs mer om vårt koncept.

2. Litet koncept

Vi börjar med att hålla ett uppstartsmöte där vi även genomför en nulägesanalys. Utefter detta så sammanställer vi sedan en grundläggande manual därtar fram en grundläggande manual och ger förslag på hur ni kan bedriva ett förbättringsarbete inom er verksamhet. Tanken är att ni själva skall ansvara för att ni blir certifierade. Rådgivning från distans per telefon och e-post ingår.

3. Quality Works

I Quality Works har vi hjälpdokumentation och hjälptexter som man utgår ifrån när man skapar sitt lednignssystem. Vi har lagt in många års kunskap i Quality Works för att företag på egen hand ska klara av att införa ett ledningssystem i sin verksamhet. Ni kan läsa mer om Quality Works metoden​ eller besöka QualityWorks.se

4. Dokumentmallar

Vi har upprättat dokumentmallar och texter som man kan använda sig av när man på egen hand tänkt implementera ett ledningssystem i sin verksamhet. Exempel på processer, beskrivningar, mål, rutiner, checklistor och blanketter ingår i exepelmanualen.


Utbilning, revision och övriga tjänster

Förändra befintlig ledningssystem

Vi hjälper företag med att förenkla och befintliga ledningssystem och manualer. Kontakta oss för offert eller för att boka in ett besök.

Intern revision / granskning av befintligt ledningssystem

Vi har utbildade revisorer som kan hjälpa er genomföra en intern revision. Ni kan läsa mer om våra internrevisioner här eller kontakta oss för en offer.

Dokumentgranskning

Är ni osäkra på om er dokumentation är tillräcklig och omfattar alla ISO-krav så kan ni ta hjälp av vår dokumentgranskning.

Förbättringsarbete

Vi hjälper företag med att starta upp ett aktivt förbättringsarbete. Vi använder oss av enkla metoder för att få igång arbetet och så man kan se resultat direkt. Det viktiga är inte att hitta den största förbättringspotentialen direkt, utan att få positiva saker att hända inom verksamheten och sedan bygga därifrån.

Utbildningar

Vi genomför diverse olika utbildningar inom systematiskt ledningsarbete som är på 1-2 dagar. Vi har ett par grundutbildningar som vi företagsanpassar inför varje specifikt utbildningstillfälle. Läs mer under utbildning för mer information eller kontakta oss direkt.

Andrapartscertifikat

Vi utför andrapartscertifieringar till de som årligen vill säkerställa att de uppfyller kraven men som inte har ett behov av en tredjepartscertífiering.


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg