Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

OHSAS 18001

Enligt arbetsmiljölagen skall det på varje arbetsplats bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och ett ​aktivt arbete för en bättre arbetsmiljö skall pågå. Genom OHSAS 18001:2007 uppfyller man de lagkrav som finns. Men idag handlar det inte bara längre om att uppfylla de lagar som arbetsmiljöverket kontrollerar för att undvika vite eller böter utan om kvalitet.

En bra arbetsmiljö ger en högre kvalitetsnivå

En trivsam arbetsmiljö leder till att medarbetarna presterar bättre vilket ger en högre lönsamhet tack vare de positiva effekter som arbetsmiljöarbetet leder till. Några effekter av ett arbetsmiljöarbete utfört enligt OHSAS 18001:2007 leder till:

 • Risker förebyggs och åtgärdas
 • Effektivisering av arbetet - genom att man förbättrar rutiner och processer
 • Antalet fel i verksamheten minskas - då man uppmärksammat och åtgärdat brister

Lyckas man även minimera riskerna för skador minskar automatiskt risken för skadestånd och sjukskrivning. Det leder i sin tur till att man får behålla sin personal längre. Därmed slipper man introducera ny personal hela tiden vilket kostar både i tid och i pengar.


OHSAS 18001:2007

Därför förespråkar man idag OHSAS 18001:2007 som leder till förbättringar i verksamheten framför AFS 2001 som enbart handlar om arbetslagar.

Dokumentera OHSAS 18001

När man ska arbeta efter eller t o m certifiera sig enligt OHSAS 18001:2007 måste man skapa en arbetsmiljömanual som beskriver hur man styr upp arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Är man redan certifierad gentemot ISO 9001 och ISO 14001 kan man med fördel integrera OHSAS 18001 i dessa system. När arbetsmiljömanualen är klar är det viktigt att man kommer igång med arbetet för att aktivt förbättra verksamhetens arbetsmiljö och förebygga olycksrisker. I OHSAS 18001:2007 ställs det ett antal krav som kontinuerligt måste uppfyllas.


Några grundkrav i OHSAS 18001 som skall ingå i arbetsmiljömanualen:​

 • Bedriva förbättringsverksamhet där fokus ligger på förebyggande arbete.
 • Genomföra ledningens genomgång.
 • Uppvisa kompetens inom arbetsmiljö.
 • Bedriva avvikelsehantering vid tillbud.
 • Kontrollera och uppdatera arbetsmiljölagarna.
 • Genomföra internrevision för arbetsmiljö.
 • Genomföra skyddsrond och riskanalys.
 • Upprätta arbetsmiljömål samt tillhörande handlingsplaner.
 • Upprätta arbetsmiljöpolicy och hålla denna aktuell.
 • Ska finnas en verksamhetsmiljöbeskrivning

Varför anlitar man en extern expertis?


Att påbörja ett arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001 är inte det allra lättaste. Det kan vara svårt att hålla reda på allt och se vad man ska lägga fokus på. Den första frågan ni skall ställa er är, vet ni var ni skall börja.

Om inte så kanske ni skall ta kontakt med en expert som kan vägleda er i ert arbete. Ni behöver inte låta experten genomföra allt arbete, men någon bör ha huvudansvaret för helheten.

Det är viktigt att ha rätt fokus i OHSAS 18001:2007 arbetet. Hur uppfyller man lagkrav enklast samtidigt som man drar nytta av arbetsmiljöarbetet för att höja kvalitetsnivån i företaget? Har man ingen erfarenhet av liknande arbete så är den avvägningen svår att göra.​

 • Vad ska man lägga tid på och vad är mindre viktigt?
 • Hur har andra företag löst problemen och kan vi göra på samma sätt?
 • Vilka mallar måste vi ha?
 • Hur utformar man dessa?​

Frågeställningar som dessa kan man lätt undvika genom en extern expert, med erfarenhet av att hjälpa andra företag och som dessutom är van vid att utforma system där fokus är på de värdeskapande momenten som leder till förbättringar i ert företag. Det första man bör göra i sitt arbetsmiljöarbete är att genomföra en riskanalys i verksamheten och på de processer som ni har.


Begär offert för OHSAS 18001:2007

Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg