Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Miljösystem

Det finns olika miljösystem, det absolut vanligaste är ISO 14001:2004 och ett annat mindre känt är EMAS. Medan EMAS är ett miljösystem framtaget för EU så avser ISO 14001:2004 gälla på hela den internationella marknaden och inte bara inom EU.

Miljösystem

Miljösystem används för att man uppmärksamma och arbeta med att minska sin miljöpåverkan. I systemen så kallar man de miljöpåverkande delarna för miljöaspekter. Innan miljösystemen tar sin form så gör man en miljöutredning för att hitta dessa miljöaspekter. Hur omfattande utredningen blir beror på verksamheten och storleken på företaget.

Upprätta ett miljösystem

Därefter tar systemet form och man sätter upp en miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner för att utföra arbetet. Systemen sätter även upp riktlinjer och en struktur över hur företagets dagliga miljöarbete ska fungera. Beroende på hur omfattande verksamheten är, vilka produkter man har och hur stor miljöpåverkan är från verksamheten så skapas även rutiner som sedan ska användas i verksamheten.

Förändringar i verksamhetens arbetsutförande

För många anställda innebär det i praktiken inte så mycket, då införandet av ett miljösystem oftast inte leder till större förändringar från tidigare arbetssätt. Oftast sker förändringarna på ledningsnivå där arbetet med uppföljning av miljöprestanda, miljömål och andra kontroller blir ett årligt återkommande moment. Införandet av miljösystem leder oftast till positiva förändringar såsom en större miljömedvetenhet på företaget och att företaget minskar sin totala miljöpåverkan.

Definition miljösystem

Ett miljösystem är en samling direktiv och riktlinjer för hur man ska arbeta för att få ner den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till, som skapats utifrån de krav som finns i ISO 14001:2004 standarden


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg