Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Miljösäkring

Stat, landsting och kommun är flitiga med att använda ordet ”miljösäkring” i sitt upphandlingsmaterial och många blir frustrerade över ordet ”miljösäkring” för det är svårt att förstå vad det innebär. Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets miljöarbete. Detta bevisar man lämpligast genom att företaget är certifierat eller har ett likvärdigt intyg att visa upp som styrker detta. Vad de har i åtanke är att de vill se att företaget infört och arbetar efter ett miljöledningssystem, t ex enligt ISO 14001:2004 eller ett annat likvärdigt miljösystem.


Definition av miljösäkring

Vad är miljösäkring och vad innebär det. Miljösäkring innebär att ett systematiskt miljöarbete bedrivs för att minska företagets negativa påverkan på miljön och därmed förbättra sin miljöprestanda.

Hur arbetar man med miljösäkring

Genom att upprätta miljöledningssystem och miljösystem så får man kontroll på ens miljöpåverkan. Man dokumenterar den miljöpåverkan man har och sedan är det ett krav på att man följa upp miljöarbetet årligen.

Vad är syftet med en miljösäkring

Det är att få vetskap och kontroll över de utsläpp som verksamheten har och genom den vetskapen tar reda på om man kan förbättra sin nuvarande miljöprestanda. Målet är att bli bättre på de områden där det är rimligt och ekonomiskt försvarsbart.

Miljösäkring och vad som är rimligt

Med det menas att bara för att verksamheten kör med diesel eller bensinbilar så ligger inte ansvaret på en att man skall utveckla fram ett nytt drivsystem för bilar. Däremot är det rimligt att man minskar sina onödiga körningar, låter sina anställda genomföra eco-driving utbildningar eller i samband med att man köper in nya bilar, ser till att dessa är bränslesnåla och anpassade för sitt syfte.

Har ni krav på att införa miljösäkring?

Ta kontakt med oss. Vi vänder oss mot småföretag och inför miljöledningssystem som är anpassade efter de behov av miljösäkring som finns hos små företag. Vi tar även på oss att skriva huvuddelen av alla texter och ni får all relevant utbildning inom området som ni behöver.Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg