Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Lagar och andra krav enligt ISO 14001

Idag finns det en mängd lagar, föreskrifter, förordningar och andra krav beträffande miljö. Dessa kan vara generella, produkt- eller branschspecifika, men det kan också handla om miljömärkningskrav eller liknande som ställs av kunder eller andra intressenter. Vissa märkningar är dessutom tvingande, t ex vid miljöfarliga produkter. För att kunna uppfylla dessa lagar och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska varje företag ha rutiner som säkerställer att de följs.

Upprätta en förteckning eller hänvisa till de lagar som gäller för:

 

*      om nya lagar, förordningar och krav som har tillkommit.

*      om lagar, förordningar och krav var de finns tillgängliga för berörd personal.

*      att samtliga berörda om vilka lagar, förordningar och krav som de berörs av.


Laglista.jpg

Företaget ska skapa rutiner som gör att alla har tillgång till lagkrav och förordningar, som berör miljön. Vem som helst i företaget ska kunna tyda och ha tillgång till de aktuella lagar och förordningar som företaget berörs av.

Quality Works laglista

Lagar och föreskrifter är ett av de jobbigaste krav som man måste följa om man vill eller inte, så är det att vara företagare. Vi har skapat en funktion i Quality Works för detta, Quality Works laglista ger information om hur man efterlever lagen vilken betydelse det har för företaget och säkerställer att du har den senaste utgåvan av lagar, förordningar och lokala föreskrifter genom direkt uppkopplad via Internet till lagen som det gäller för, på så sätt har du alltid den senaste utgåvan av lagen, för det är statens ansvar att hålla med rätt utgåva på lagen du ska bara hitta den lag som gäller för företaget.

Detta är gratis att inhämta lagar från statens laglista.


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg