Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Kvalitetssäkring

Stat, landsting och kommun är flitiga med att använda ordet ”kvalitetssäkring” i sitt upphandlingsmaterial. Många blir frustrerade över ordet ”kvalitetssäkring” för det är svårt att förstå vad det innebär. Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets verksamhet och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Detta bevisar man lämpligast genom att företaget är certifierat eller har ett likvärdigt intyg att visa upp som styrker detta.


Vad de har i åtanke är att de vill se att företaget infört och arbetar efter ett kvalitetsledningssystem, t ex enligt ISO 9001:2008 eller ett annat likvärdigt ledningssystem. 

Vad är kvalitetssäkring - definition av kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvaliteten på den produkt eller tjänst som kunden har beställt.

Kvalitetssäkring upphandling

Det blir allt vanligare att det i samband med en upphandling ställs krav på kvalitetssäkring. Oftast står det numera att man skall uppfylla detta genom att ha ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Normalt inför man då ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Dessa system är internationellt gångbara och det finns över en miljon certifierade företag världen över.

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring genom åren

Kvalitetsarbete har över åren förändrats radikalt. Förr i tiden resulterade kvalitetsarbete i ett onödigt papperssystem. Men sedan början av 2000-talet i samband med lanseringen av ISO 9001:2000 så har det skett en stor förändring. ISO 9001:2008 fortsatte på samma spår och nu handlar kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem om att få igenom förbättringar i det dagliga arbetet.

Grunden i kvalitetssäkringsarbetet

Man dokumenterar företagets processer och dess olika aktiviteter för att säkerställa att man lägger tid på det som är viktigt och inte genomför onödiga moment. Målet är att man årligen skall bli lite effektivare varje år. Detta är normalt för de flesta företag där man årligen utvecklas genom att ta små steg framåt. Oftast är det bara en kortfattad dokumentation som behöver tillkomma.

Kvalitetssäkring småföretag

Vi vänder oss mot mindre företag som behöver uppfylla krav på kvalitetssäkring. Vi inför enkla kvalitetsledningssystem med fokus på att följa upp hur kärnverksamheten och utifrån det hitta förbättringsmöjligheter. Det kvalitetssystem som vi tar fram tillsammans med er kan ni sedan välja att certifiera om det skulle vara av intresse. Vi har kontakt med flera jordnära certifieringsorganisationer som även de vänder sig arbetar med småföretag.

Få hjälp med er kvalitetssäkring

Har ni fler frågor kring kvalitetssäkring så tveka inte att höra av er. Vi vänder oss mot småföretag och har priser därefter.
Kontakta oss angående kvalitetssäkring


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg