Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

Kontrollansvarig för bygg

En kontrollansvarig är byggherrens förtroendeman. Kontrollansvariges roll är att vara rådgivare och bollplank då projektet skall organiseras och styras. Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Man kan säga att rollen innebär att fungera som pådrivare så att alla aktiviteter enligt kontrollplanen genomförs på ett godtagbart under hela byggtiden. 

Vem kan vara kontrollansvarig?

 

Enligt den nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900) måste den som utses till kontrollansvarig vara certifierad. Det framgår av 10 kap. 9 § nya PBL. Man ser således individuellt på den person som är tänkt att bli kontrollansvarig.

Byggnadsnämnden får utse en person som kontrollansvarig om denne före den 2 maj 2011 utsetts till kvalitetsansvarig enligt äldre plan- och bygglagen och det finns särskilda skäl. Reglerna gäller till utgången av 2012. Man bör dock i första hand undersöka om det finns personer som uppfyller reglerna som kontrollansvarig enligt nya PBL.


 Läs mer om PBL lagen på Boverket  


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg