Test1-2.jpg

 

                                                              Kundvagn.jpg Besök vår Webbutik

 

ISO 9001

ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 är den nuvarande ISO standarden för kvalitetsledningssystem. Den ersatte ISO 9001:2000 och kommer att vara aktuell till en uppdaterad version släpps under mitten av 2010-talet.

Vad är ISO 9001:2015

En standard som ger vägledning och ställer krav på företag som upprättar kvalitetsledningssystem. I ISO 9001:2008 finns en struktur upplagd från kapitel 1 till kapitel 8 där man kan utläsa vad för information ens kvalitetsledningssystem måste ta hänsyn till. Några krav i kapitel 7 kan man bortskriva men annars måste systemet ta hänsyn till hela standarden.

När kan man säga att man har ett ISO 9001:2015 system

Det finns ingen egentligen definition på det. Man kan certifiera sitt ledningssystem men det är inget krav. Man kan med andra ord även säga att man har ett kvalitetsledningssystem utan att man behöver vara certifierad. Det räcker egentligen att man uppfyller de krav som finns i standarden. Det innebär att man måste ha en kvalitetsmanual och genomföra de moment som krävs för att ISO 9001:2008 skall anses vara systematiskt fungerande. Kontakta oss för mer information.

Kvalitetsledningssystem eller kvalitetssystem - ordlek

Kvalitetsledningssystem och kvalitetssystem är numera synonymer. Gamla tidens kvalitetssystem har numera gått över till att handla om kvalitetsledningssystem där även ledningen på företaget skall involveras och vara en aktiv roll i förbättringsarbetet. Förr så kunde kvalitetssystem vara helt frikopplade från verksamhetsmål men i ISO 9001 så lägger man vikt på att kvalitetsarbetet även skall främja de mål för verksamheten som ledningen sätter upp.

Våra kunder

Vi på Kvalitetsgruppen hjälper våra kunder att uppfylla de krav som finns i ISO 9001:2008. Vi bygger upp enkla kvalitetsledningssystem där vi lägger fokus på förbättringar med enkla medel. Våra kunder är framförallt småföretag och då anpassar vi kraven i ISO 9001:2008 så att de kvalitetsledningssystemet är anpassat efter ett småföretags behov.


Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

   

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Tlf.  0451-83715      support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg