Test1-2.jpg

 

                                                              Besök vår Webbutik

 

Start
ISO 9001
Kvalitetsdokument

Ledningssystem för småföretag - av Kvalitetsgruppen

Vi på KvalitetsGruppen hjälper er att ta fram ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Ni får hjälp fram till och med att en certifiering av er verksamhet är gjord. Vi har över 17 års erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag inom olika branscher att certifiera sig.Är ni i behov av ett ledningssystem? Vi vänder oss mot mindre företag och inför enkla ledningssystem. Kontakta oss så berättar vi mer över telefon, 0451-83715. Ni kan även läsa på våra olika sidor för att få mer information om våra tjänster och om de ISO ledningssystem som vi arbetar med.


Vi skapar enkla ledningssystem

I ett ledningssystem sätter man upp riktlinjer för hur man skall driva sitt företag. Oftast är det de enkla metoderna som är de mest effektiva och därför skapar vi enkla ledningssystem hos småföretag.

Vad säger våra kunder

I början av arbetet tycker många det är oklart vad ett ledningssystem utifrån ISO 9001 och ISO 14001 innebär. Men under arbetets gång så lossnar det och de förstår alltmer vad syftet är. När arbetet är klart så brukar den allmänna bilden vara följande:

  • Man har tänkt igenom och förbättrat hur man arbetar - processer och aktiviteter
  • Fått mer struktur på sin verksamhet och stärkt svaga områden - ansvarsfördelning och kompetensutveckling
  • Genomfört förslag / åtgärder som man tänkt på under flera år men som man aldrig tog tag i - förbättringsarbete
  • Fått ett nytt kvalitetstänk och miljötänk - fokus på det som skapar värde
  • Mer fokus på att tjäna pengar - nöjda kunder är bra kunder, kundtillfredsställelse

Grattis till SF Montage AB

Vår kund SF Montage AB lyckades nyligen certifiera sin verksamhet enligt OHSAS 18001:2007. Man tog hjälp av oss på KvalitetsGruppen

och vårt stora koncept för att få vägledning och hjälp vid införandet av sitt arbetsmiljö ledningssystemet.

Hemsida:  SF Montage AB


Har ni fått krav på kvalitets, miljösäkring eller arbetsmiljö?

Då är det ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 som ni skall ha.
Riktlinjerna ISO 14001 är motsvarigheten om man vill säkra sin verksamhet för miljö. Om det är för arbetsmiljö då är det AFS 2001:1 eller OHSAS 18001:2007 som gäller.

Vi har lång erfarenhet - sedan 1997

De tjänster vi på Kvalitetsgruppen erbjuder har vi arbetat med under flera år och med ett bra resultat. Våra kunder blir certifierade om de önskar det och de känner att ledningssystemen vi tagit fram är anpassade efter deras storlek och ambitionsnivå.

Quality Works

Är vår egenutvecklade programvara som underlättar skapandet av ett ledningssystem. Syftet med programvaran är att förenkla kvalitets- och miljöarbetet. Fokus skall inte vara på att hantera en manual, utan på att skapa förbättringar i verksamheten. Därför är Quality Works ett så lyckat koncept. Det underlättar ISO arbetet avsevärt. Läs mer på QualityWorks.se.


Vill ni göra allt på egen hand

Besök gärna vår webbutik Kvalitetsdokument.se! Där finner ni mallar och blanketter som underlättar i ert kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Här finns bland annat mallar för kvalitetsplan, miljöplan, introduktionspärm för nyanställda, och texter till policy. Här kan ni också hitta exempeltexter som ni kan utgå ifrån om ni själva vill skapa er manual. Exempeltexterna finns att tillgå i olika avsnitt eller som en fullständig manual och texterna uppfyller de krav som finns enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilka är de ledningssystem vi jobbar främst med.

Besök Kvalitetsdokument.se - Få tillgång till blanketter, checklistor, kvalitetsplan, byggpärm och programvara.


KvalitetsGruppen i Garnisionen

Östergatan 17

281 32 Hässleholm

Telefon 0451-83715

E-post support@kvalitetsgruppen.com

Kvalitetsgruppen-Certifikat-liten-farg.jpg